CV

Opdateret d. 11.10.2015.
Mit billede


Navn: Jean-Christophe Pelletier
Adresse: Xxxxxx, 4100 Ringsted
Mobil: Send venligst en mail
E-mail: christophe[@]ls-s.dk
Født: xx.xx.1962
Civilstand: Gift med Margrethe, 2 børn.

Jeg har igennem de sidste 20 år været beskæftiget med forskellige projekter næsten alle sammen knyttet til byggebranchen. Mit engagement, min kapacitet for tilpasning samt deltagelse i flere kurser har medvirket til den succes jeg har i dag. Mit niveau har hævet sig betragteligt i takt med at jeg har fået indflydelse og medansvar på opgaverne.
Jeg har i min hidtidige karriere erhvervet mig følgende kompetencer:

Ledelse: Entrepriseleder på beton & anlægs projekter.
Byggeledelse for sager fra 250.000 til 4 mill kr.
Daglig ledelse som formand i perioder.
Planlægning & styring: Planlægning & styring af flere målehold.
Tværfaglig koordinering.
Koordinering af opgaver og overordnet planlægning.
Udarbejdelse af procedurer, vejledninger, manualer etc.
Planlægning og deltagelse i messer. f.eks. kunder indbydelser, kampagne tilbud etc.
Undervisning/Formidling: Afholdelse af kursus omkring maskinstyringssystemer, GPS m.m.
Montering, håndtering og opsætning af systemer på diverse firmaers første projekter.
Undervisning/formidling af viden til de forskellige arbejdsgrupper (formænd, ingeniører, maskinførere og landmålere).
Undervisning i brug af landmålingsinstrumenter (GPS, totalstation og laser) ved levering og support
Kommunikation & information: Udarbejdelse af informationsmateriale, præsentations overheads og brochurer.
Afholdelse af informationsmøder.
Betjening af kunder pr. telefon.
Personlig kundekontakt og rådgivning.
Kontakt til underleverandører.
Tilrettelæggelse af kampagner.
Annoncering i blade.
Økonomi: Optælling og registrering af diverse produkter i Navision.
Tilbudsgivning samt håndtering af ordrer.
Fakturering, forsendelse samt debet og kredit styring.
Tilrettelæggelse af budget.
Håndtering af aftalesedler samt a conto.
Maskinstyring/landmåling: Håndtering af totalstationer, GPS'er, nivellerings instrumenter og lasere fra Trimble og Leica.
Opmåling, afsætning og dokumentation af kvalitetssikring på diverse større projekter.
Formand ved udførelsen af delopgaver på større projekter.
Ansvarlig for alle landmålingsopgaver (opmåling, afsætning og kvalitetsikring) på CPH Terminal 3 (Kastruplufthavn).
Ansvar og deltagelse ved montering af maskinstyringssystemer på gravemaskiner, dozere og gradere.
Kalibrering af maskinstyringssystemer styret med 1 GPS, 2 GPS'er, totalstationer og kun med sensorer.
Fejlsøgning og fejludbedring på maskinstyringssystemer, kabler, sensorer, computere, GPS-enheder, totalstationer, basestationer samt koordinatsystemer ...
Fejlsøgning og fejludbedring på radio- og GSMkommunikationsenheder på landmålings- og maskinstyringsudstyr.
Udarbejdelse af lokale koordinatsystemer samt terrænmodeller.
Behandling af opmålingsfiler udlæst af maskinstyringssystemer.
Opsætning og håndtering af overvågningssystemer på maskiner.
Sprog & international erfaring: Taler og skriver dansk, fransk og engelsk.
Oversættelsesopgaver.
Udstationeret på højbroen på Storebælts forbindelsen og Øresund, hvor kommunikation mellem afdelinger samt arbejdets redegørelse/dokumentation foregik på engelsk.
Deltagelse i kursus og messer på engelsk i USA, Sverige, Finland, England og Tyskland.
Udstationeret på Jamaica i forbindelse med aflevering af et maskinstyrings system.
Tolk for FORCE Technology på seminar i Frankrig.
IT: Indgående kendskab til styresystemer Windows 7, 8, 10 og forskellige Linux distributioner.
Viden om installation og support af Linux server.
Daglig bruger af kontorpakker MS Office og OpenOffice.
Indgående kendskab til udviklingsværktøjer Delphi og lazarus samt databaser MS Access og MySQL.
Hjemmesideudvikling i php, XHTML, CSS, Joomla! med bl.a. ny hjemmeside til Geoteam A/S & Synscenter Refsnæs.
Pluginsprogrammering til Wordpress.
Programmering af software ved formatering af vandløbs opmålings filer til Landinspektørgruppen.
Viden om Trimble Business Center, Terramodel, Microstation, Autocad og andre CAD software.
Personlige kompetencer: Analytisk, systematisk, ansvarsbevidst , målrettet, handlingsorienteret, initiativrig, samarbejdsevner, loyal & ambitiøs.
Erhvervserfaring i Danmark:
2014 - nu NCC Landmålingstekniker
2012 - 2014 Landmålergården I/S. Souschef
2011 - 2012 Møller & CO. A/S. Entrepriseleder
2011 – 2011 Arcon Entreprise A/S Entrepriseleder
2010 - 2011 Refsnæs Synscenter Web/IT projektmedarbejder
2005 – 2010 Geoteam Kundekonsulent
2002 - 2005 Forskellige entreprenører Div. opg. indenfor byggebranchen
2000 - 2002 Landinspektørgruppen i Hillerød Landmålingstekniker
1999 - 2000 Selvstændig Landmålingstekniker
1996 - 1998 Landinspektørfimaet Brühl og Boe Landmålingstekniker
1995 - 1996 Carsten Reenberg & Per Aarsleff Landmålingstekniker
1994 - 1995 Københavns tekniske Skole Uddannelse til landmålingstekniker
1993 - 1994 Gladsaxe tekniske Skole 1. semester som teknisk assistent og praktik
1992 - 1994 Gladsaxe Kommune Rengøring, køkken-/pædagogmedhjælper
1991 - 1992 Le blé d'or Chauffør
1962 - 1991 Bosat i Frankrig
Uddannelser/Kursus: Landmålingstekniker i 1982 i Paris & i 1995 ved Københavns tekniske Skole.
Leica GPS kursus over 3 dage i 1995 ved udførelsen af Øresund forbindelsen.
Første semester af datamatikeruddannelsen: Grundprogrammering og databaser i 2000.
Trimble Kurser ved montering, håndtering, problemsøgning/løsning på landmålingsudstyr og maskinstyringssystemer.
Kursus i skriftligt dansk på højt niveau i 2007.
Kursus i engelsk « business intermediate » på Niels Brock i juni 2010.
Projektleder kursus på København Nord fra august til oktober 2010.
Sharepoint introduktionskursus udstedt af Regionsjælland januar 2011.
Tilgængelihedskursus af Sensus Aps i januar 2011.
Kursus i iCON software fra Leica (tidl. Mikrofyn) i 2012.
Diverse kurser i Microstation & InRoads i 2012.
Diverse kurser i Autocad Civil 3D i 2014 & 2015.
Fritid & familie: Privat bor jeg på 24. år med Margrethe. Vi har 2 børn, Caroline og Louis.
Jeg cykler, svømmer og styrketræner flere gange om ugen.
Medlem af Ringsteds spejdergruppe 3. Valdemar Sejr bestyrelsen.
Programmerer database programmer i Delphi/MySQL.
Hjælper venner og bekendte med hjemmesider og problemløsning på deres pc'er.
Webmaster for katolskkirkeringsted.dk.
Tak til Elephorm & Alsacrèations